Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Toaletní papír a životní prostředí

toal.papír-e1485866752533

Toaletní papír je běžný výrobek pro každodenní použití. V obchodech ho nacházíme v roličkách a balících, v mnoha značkách od mnoha výrobců. Vyrábí se v jedno-, dvou- a vícevrstvém provedení, z buničiny a sběrového papíru. Tento text Vás má seznámit, čemu má smysl věnovat pozornost při jeho nákupu a proč.

 

Základní shrnutí:

Pro životnímu prostředí je obecně nejlepší, pokud budeme kupovat toaletní papír vyrobený z neběleného a nebarveného sběrového papíru. Výrobky s ekoznačkou garantují navíc nízkou spotřebu energie při výrobě a nízké emise znečišťujících a toxických látek do vzduchu a vody. Ekoznačka vylučuje při výrobě použití nebezpečných chemických látek. Pokud výrobek obsahuje buničinu ze dřeva, pak musí pocházet ze šetrně obhospodařovaných lesů. Výrobky s ekoznačkou nesmí být parfemovány. Naše spotřeba má vždy své dopady, lze je ale zmírnit. Toaletní papír z recyklovaného papíru jako běžně dostupné zboží nám tento přístup umožňuje.

 

Proč nakupovat toaletní papír z recyklovaného materiálu:

1. Toaletní papír je výrobek na jedno použití, požadavky na jeho kvalitu (ve srovnání s jinými výrobky z papíru) nejsou vysoké. Papír ovšem nelze recyklovat donekonečna (pouze 4x až 6x), proto jsou hygienické papíry ideálním produktem pro poslední fázi tohoto koloběhu. Nákupem toaletních papíru ze sběrového papíru podpoříme jeho uzavření. Třídění odpadů je dobré, koupě recyklovaných výrobků je další způsob, jak ho podpořit.

2. Aniž bychom si to možná uvědomovali, každý výrobek může být lepší i horší, energeticky méně i více náročný, při jeho výrobě mohou být použity bezpečné i rizikové chemické látky. Pro toaletní papír to platí také. Dokonce existují směrnice, jak to hodnotit. Protože to je poměrně komplikované, dělá to za nás stát. Pokud výrobce požadavky směrnice splní, získá certifikát – ekoznačku. V roce 2008 přijalo Ministerstvo životního prostředí ČR novou směrnici pro hygienický „tissue“ papír. Směrnici naleznete na internetových stránkách k ekoznačení – www.cenia.cz

 

Cílem požadavků a kritérií stanovených pro udělení ekoznačky je zejména podporovat:

– snižování vypouštění toxických nebo znečišťujících látek do vody,

– snižování škod na životním prostředí nebo rizik spojených se spotřebou energie (globální

oteplování, acidifikace, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů) snižováním spotřeby energie

a souvisejících emisí do ovzduší,

– zavázání se používat zásady dobrého hospodaření na ochranu lesů,

– snižování zdravotních rizik, škod na životním prostředí nebo rizik spojených s používáním

nebezpečných chemických látek,

– snižování odpadů a jejich účinné využívání.

 

Nejběžnější ekoznačky na našem trhu vidíte na obrázku:

Ekoznacky

3. Toaletní papír z recyklovaného papíru je běžně dostupný v našich obchodech. Jeho cena je minimálně srovnatelná s výrobky z buničiny (dřeva). Matoucí pro zákazníka může být to, že jen někteří výrobci na obal napíší, z čeho je toaletní papír vyroben (u některých značek najdete nápis „Vyrobeno z recyklovaného papíru“ apod.). V tabulce uvádíme přehled nejběžnějších značek.

Další hygienické výrobky z papíru

Stejné argumenty jako pro toaletní papír platí pro papírové kuchyňské utěrky a papírové kapesníky. U těchto výrobků jako ekologická varianta existují i jiné ekologické alternativy. Opakovaně použitelné výrobky mají většinou mnohem menší dopad na životní prostředí než jednorázové. Platí to pro vratné láhve, nákupní tašky i pro výše zmíněné zboží. Papírové kapesníky ale mnoho lidí zohledňuje z hygienickych důvodů. Svět není černobílý. Jiným příkladem mohou být požadavky na vysokou bělost u výrobků ze sběrového papíru. To ale může znamenat podstatné zvýšení spotřeby energie na výrobu těchto produktů. Buďme proto přiměření.

Tento text vzniknul v rámci projektu „Zdravá planeta pro zdravé děti – průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost“ podpořeného z prostředků SFŽP ČR a MŽP ČR. Projekt podpořil také Magistrát hlavního města Prahy.

Zdroj: http://arnika.org/toaletni-papir