Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Umístění bidetového prkénka na WC mísu

 Odmontujte sedátko ze stávající WC mísy:

postup-2

 

Uzavřete přívodní ventil otočením ve směru hodinových ručiček a poté vypusťte vodu z nádrže toalety:

postup-2-1

 

Odmontujte přívodní hadici a poté nainstalujte T- ventil:

postup-3

 

 Připojte hadice k toaletě:

montaz-4-297x300

 

Nejprve na toaletu namontujte konzolu:

postup-5

 

 

 Hlavní těleso zatlačte až ke konzole:

postup-6

 

 

Poté nainstalujte na T-ventil filtr na hmotné nečistoty a připojte hadici k tělesu bidetu:

revize-2-296x300

 

 

 Do tělesa bidetu vložte deodorační kazetu:

montaz-8-300x298

 

 

A vše je hotovo. Podle následujících kroků prosím, proveďte zkušební provoz:

 

Otočením v protisměru hodinových ručiček otevřete přívodní ventil:

monraz-2-300x282

 

 

Přesvědčte se, že v místě připojení hadice neuniká voda:

revize-2-296x300

 

 

Přesvědčte se, že světelné logo na horní straně svítí a tryska se při zapojení vysune a zasune zpět.

revize-3-300x264

 

 

Položte ruku na sedátko v místě uživatelského čidla a zkontrolujte, zda se kontrolka tlaku vody postupně rozsvěcí a voda vystupuje z odpadního otvoru 1-2 sekundy:

4

 

Nyní můžete bidetové sedátko vyzkoušet.